Aydınlatma İşleri

 

AYDINLATMA TESİSATLARI

İnsanlığın başlangıcından bu yana aydınlatma hep temel ihtiyaç olmuştur. Elektriğin keşfi ve Ampul`un icadı ile birlikte bu ihtiyaç farklı bir boyut kazanmış ve keşiflerden bu güne gelinceye kadarki süreç içinde gelişmiş, yepyeni teknolojilerle beslenmiştir. 

Aydınlatma temel ihtiyaç boyutunun da üzerinde, artık dekorasyon malzemesi haline gelmiştir. Hatta son gelişmelerle birlikte zararlılarla mücadele, bitkilerin beslenmesi gibi konularda kullanılan bir obje halini almıştır. 

Dahili ve Harici olmak üzere 2 ana kısımda ele alınabilecek olan aydınlatma, kullanım alanına göre değişik alanlarda değerlendirilebilir. 

Indoor Aydınlatma (İç Aydınlatma): Kapalı alanlarda kulanım amacına göre yapılan aydınlatma şekli olup burada sıva üstü ve sıva altı olmak üzere iki sınıfta değerlendirilir. Genelde ihtiyaç veya dekoratif amaçlı yapılır. 

Outdoor Aydınlatma (Dış Aydınlatma): Açık alanlarda yapılan aydınlatma çeşidi olup; Yol aydınlatmaları, Stad aydınlatmaları, Hava alanları Pist aydınlatmaları, Çevre aydınlatmaları, peyzaj ve Bahçe aydınlatmaları, Bina yüzey aydınlatmaları, Tabela aydınlatmaları Outdoor aydınlatmaya örnek olarak verilebilir.