Telekomunikasyon Altyapisi ve Sistemleri

 

TELEKOMUNİKASYON ALT YAPISI ve SİSTEMLERİ

Firmamız Telekomunikasyon alanında faaliyetlerde bulunmakta olup, bu faaliyet; GSM ve Şebeke Altyapısı dışında, Bina içi Telekomunikasyon altyapısı ve Santral sistemlerini de kapsamaktadır. 
GSM Baz istasyon montajları Indoor ve Outdoor site lar olmak üzere iki ana sınıfta yapılmaktadır. 

Bina içi ve Bina dışı altyapı kablolaması da 2 ayrı başlıkta toplanabilir. Birincisi PD-PAP ve PDV kablolarla yapılan çok telli kablolamadır. İkinci sistem ise Fiber optik kablolarla yapılan altyapı kablolamasıdır. 

Telefon tesisatları genel olarak Patch panel ve Reglet kutularında toplanır. Burada toplanmış ve irtibatlandırılmış olan tesisat Jumper veya Patch Cord larla sisteme ilişkilendirilip santral bağlantıları yapılır. 

Günümüzde İletişim ihtiyaçları teknolojinin de desteği ile Sesli yanıt sistemleri, İç mesajlaşma, kablosuz deck sistemleri, kablolu veya kablosuz kısa ve orta mesafe iç haberleşmeler, hızlı arama fonksiyonları, GSM arabirim üniteleri, gibi daha birçok sistemi içerir hale gelmiştir. 

Yakın gelecekte hizmete girmesi beklenen görüntülü telefon haberleşmesi gibi yeniliklerinde kurulan sistemler tarafından desteklenecek şekilde seçimlerin yapılması gerekmektedir. 

İnternet bağlantılarının da genel olarak telefon hatları üzerinden yapıldığı gözönüne alınır ise telekomunikasyon sistemlerinin önemi daha kolay anlaşılmış olacaktır.