Kalite Politikamız:

  • Etkin yönetim, eğitim ve iletişim olanakları ile, başarısının temelinde olduğuna inandığı çalışanlarının sürekli gelişimlerini destekler ve onlar için en uygun çalışma koşullarını sağlar.
  • Faaliyet alanlarında iş güvenliği ve çevre dahil olmak üzere, tüm yasal gereksinimleri karşılar. Konusundaki yetkin çalışanları ile süreçleri tüm aşamalarda kontrol altında tutar uygunsuzluk olasılıklarını en aza indirir.
  • Çalışma alanlarında güvenli şartlar sağlayarak faaliyetlerinden etkilenen tüm tarafların kaza riskini azaltmaya çalışır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği:

  • Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir.
  • Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygular.
  • Çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve yatırımcı ortaklarını gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olur.
  • İleri teknolojiden faydalanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratıp riski en aza indirir.
  • Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yapar.